O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti / vaje
Izpitni roki
Rezultati
Diplome
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Izpitni roki

Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene, zagovarjane in ocenjene vaje. Na izpit se je potrebno prijaviti v predpisanem roku. Ce se študent ne odjavi, nima pravice opravljati izpita v naslednjem roku.

Teoretični del izpita se opravlja v obliki pisnega testa. Študentje, ki so izpit opravili, morajo prinesti indeks za vpis ocene na govorilne ure predavatelja najkasneje en teden pred naslednjim rokom (do takrat morajo predavatelji izpolnjene prijavnice oddati v referat). V nasprotnem primeru bomo smatrali, da z oceno niso zadovoljni, izpit propade in se šteje, kot da so ga odjavili (izjemoma, v primeru opravičljive zadržanosti, se lahko telefonsko, po elektronski pošti ali pisno dogovorimo drugače). Pisne naloge si je možno ogledati na govorilnih urah do naslednjega roka.

Objavljeni izpitni roki (AIPS)

Pri red. prof. dr. M. Colnariču

Pri doc. dr. D. Verberju

Pri doc. dr. M. Šprogarju

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI