O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti / vaje
Izpitni roki
Rezultati
Diplome
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Pravila za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Digitalna tehnika

1 Kvizi:

Pripravili bomo pet kratkih testov (po 5 minut) iz snovi prejšnjih predavanj, ki se bodo izvajali nenapovedano v okviru predavanj. Vprašanja ne bodo zahtevala zelo podrobnega znanja; dovolj bo prisostvovati na predavanjih in pred naslednjimi na kratko ponoviti vsebino prejšnjih. Kviz sestavljajo tri vprašanja in se šteje za pozitivnega, če študent pravilno odgovori na vsaj dve vprašanji.

Študent dobi za tri pozitivne kvize 10 točk, za štiri 15 točk in za pet 20 točk. Za manj kot tri kvize ne dobi točk.

2 Vaje in priprave

Študentje dobijo na spletnih straneh navodila za posamezne vaje v obliki pdf datoteke. Ta si iztiskajo ali prepišejo in na teh listih doma ročno izdelajo priprave na avditorne ali laboratorijske vaje po navodilih. Priprave na vajah preverjajo asistenti in tehniški sodelavci, ki lahko po potrebi zahtevajo tudi zagovor priprav. Priprave se priznajo tudi, če študent kljub izkazanemu prizadevanju ni znal rešiti problema, in ga bodo reševali skupaj na vajah. Brez doma izdelanih priprav se študent ne more udeležiti vaj.

Študentje bodo opravljali deset vaj s pripravami. Vsaka korektno opravljena vaja, ki jo priznajo in ocenijo asistenti ali tehniški sodelavci, prinese ustrezno število točk, katerega gornja meja je objavljena v navodilih. Vsota vseh možnih točk je 50.

Študentu se priznajo vaje, če jih opravi najmanj 7, pri čemer dobi vsoto točk opravljenih nalog.

3 Kolokviji

Pripravijo se trije kolokviji iz zaključenih poglavij (številski sistemi in podatki, Boole-ove funkcije in digitalna vezja, sestavljena kombinacijska in sekvenčna vezja), vsak prinese do 15 točk. Kolokviji se priznajo, če študent iz vsakega dobi najmanj 5 točk.

Ocenjevanje:

Seštevek točk, pridobljenih v zgoraj opisanih oblikah dela, dajo naslednje ocene:

50-64 točk: 6
65-79 točk: 7
80-89 točk: 8
90-99 točk: 9
100-115 točk: 10

Ocene v vseh oblikah sprotnega študija se objavljajo na spletni strani. Ocena se vpiše na prvem izpitnem roku po opravljenih predavanjih.

Obvezni pogoj za priznanje frekvence je izpit, opravljen na gornji način, ali naknadni zagovor vseh vaj.

Kdor ni zadovoljen z oceno, pridobljeno s sprotnim študijem, lahko pristopi k izpitu. Z opravljanjem izpita se odreče oceni iz kolokvijev (upošteva se ocena izpita, ne glede na to, ali je boljša ali slabša od kolokvijev).

Kdor ne bo opravljal obveznosti sproti ali ne bo zbral ustreznega števila točk, bo lahko predmet opravil klasično: s podrobnejšim zagovorom vseh vaj in pisnim izpitom celotne snovi.

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI