O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti / vaje
Izpitni roki
Rezultati
Diplome
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Pravila za opravljanje študijskih obveznosti

Predavanja

Osnovni materiali s predavanj so dostopni na naših spletnih straneh. Na predavanjih bodo predstavljeni dodatni primeri in razlage za lažje razumevanje snovi. Tistim, ki niso bili prisotni na predavanjih, svetujemo dodatno literaturo; prosojnice s spletnih strani ne zadoščajo.

Vaje

Prisotnost na računalniških vajah je obvezna. Obseg vaj se določi na začetku semestra in je objavljen na spletnih straneh. Za zagovor veljajo pravila, objavljena v tekočem semestru. Vaje se sproti zagovarjajo pri asistentih. Pravila za izpolnjevanje pogojev in za ocenjevanje so objavljena pri posameznih predmetih.

Izpiti

Na izpit se je treba elektronsko prijaviti v predpisanem roku. Pred pristopom k teoretičnemu (tudi pisnemu) izpitu je potrebno opraviti vse ostale študijske obveznosti iz tega predmeta (zagovor vaj, morebitne seminarske naloge). Tistim, ki do pričetka izpita niso izpolnili minimalnih zahtev, ne dovoljujemo pristopa. Po izpitu je mogoče opraviti dodatne naloge za višjo oceno, vendar je to potrebno najaviti profesorju po elektronski pošti, osebno ali po telefonu. Vsi prijavljeni študentje, ki ne bodo pristopili k izpitu, se morajo pravočasno odjaviti z odjavnico. V nasprotnem primeru jim bo onemogočen pristop na naslednji izpitni rok.

Specifična pravila po predmetih

Posamezni predmeti imajo specifična pravila, ki nagrajujejo sprotno opravljanje obveznosti. Podrobnejša pravila so objavljena posebej po predmetih:

DT - Digitalna tehnika
PS - Podatkovne strukture
APS - Algoritmi in podatkovne strukture
PSA - Podatkovne strukture in algoritmi
RPP - Reševanje problemov s programiranjem

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI