O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Mikroračunalniki, RI UNI/3 (2008)

Program/Smer Računalništvo in informatika
Ur/teden 3P / 3V
Izvedba predavanja/vaje
Predavatelj doc.dr. Domen Verber
Status Obvezen predmet na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika - smer Programska oprema,
Izbirni predmet na univerzitetnem študijskem programu Mehatronika
Učne metode Predavanja, laboratorijske vaje.
Obveznosti Zagovor laboratorijskih vaj
Izpit Pisni
ECTS 6

Gradivo za študij

Skripta (pdf, 735kb)

Uvodna predavanja (pdf)
1. Uvod (pdf)
2. Arhitekture mikroprocesorjev (pdf)
3. Programiranje mikroprocesorjev (pdf)
4. Izjeme in prekinitve (pdf)
5. Pomnilnik v mikroračunalnikih (pdf)
6. Prenos podatkov (pdf)
7. Povezava mikroprocesorja z okolico (pdf)
8. Sodobni pristopi (pdf)

Primerjava Intel-AMD (32 bit) (pdf, 594kb),
Primerjava Intel-AMD (64 bit) (pdf, 594kb),
Dokumentacija za PIC (pdf, 1036kb),
Hipotetični računalnik (pdf, 75kb),

 

Dne 18.5.2009 ob 13.00 bo v predavalnici Beta potekal izpit pri predmetu Mikroračunalniki. Izpita se lahko udeležijo tisti, ki so pri vajah zbrali vsaj 50 točk. Vpis ocen bo opravljen pri naslednjem rednem izpitnem roku. Do takrat lahko zagovarjate še dodatne vaje.

 

Vsebina

 • Uvod: definicije in pojmi, delitve, zgodovina razvoja, tehnologija izdelave mikroprocesorjev.
 • Sodobne mikroprocesorske arhitekture: osnovne arhitekture mikroprocesorjev, predpomnilnik, vzporedno delovanje enot, cevenje, spekulativno izvajanje ukazov, napovedovanje skokov. Primerjava arhitektur sodobnih mikroprocesorjev in mikroračunalnikov.
 • Programiranje mikroračunalnikov: orodja za izdelavo in razvoj programov za mikroračunalnike, programski model, programiranje v zbirnem jeziku, uporaba višjih programskih jezikov, posebni programski jeziki za mikroračunalniške sisteme. Primerjava programskih modelov sodobnih mikroračunalnikov.
 • Zgradba mikroračunalniških sistemov: signali in vodila, protokoli prenosa podatkov, vhodno/izhodni vmesniki, direktni dostop do pomnilnika. Zgledi najpogostejših komunikacijskih protokolov in vodil. Porazdeljeni mikroračunalniški sistemi.
 • Pomnilniki: delitev in zgradba pomnilnikov, tehnologija izdelave pomnilnikov, načini dostopa do pomnilnika, naslovni dekodirnik, posebne vrste pomnilnikov. Pregled sodobnejših izvedb pomnilnikov.
 • Napredne tehnike uporabe mikroračunalnikov: strežba izjem in prekinitev, sistemska programska oprema, večopravilnost, gonilniki. Zgledi strežbe izjem in prekinitev pri najpogostejših mikroprocesorjih.
 • Povečanje zanesljivosti delovanja mikroračunalnikih sistemov: stopnje zanesljivosti in odpornosti na napake, redundanca in diverznost, zaznavanje in izolacija napak, rekonfiguracija sistema ob napakah.
 • Posebne izvedbe mikroračunalnikov: mikroračunalniki za obdelavo signalov, grafični pospeševalniki, mikroračunalniške rešitve za algoritme za obdelavo signalov in slik.
 • Uporaba mikroračunalniških sistemov: mikroračunalniki v osebnih računalnikih, mikroračunalniki v industriji, mikroračunalniki v avtomobilih, mikroračunalniki v izdelkih široke potrošnje in zabavni elektroniki.

Literatura

 • D.Kodek: Mikroprocesorski sistemi, BI-TIM, Ljubljana, 1993.
 • D.Kodek: Arhitektura računalniških sistemov, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1994.
 • D. Verber, M.Colnarič: Izbrana poglavja iz mikroprocesorjev. Interno zbrano gradivo. FERI Maribor, 2001.
 • Stuart R. Ball: Embedded Microprocessor System: Real Word Design. Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 2000.
 • Gene H.Miller: Microcomputer Engineering, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.

Povezave

Vaje pri predmetu
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI