O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Mikroračunalniki, RI VS/2

Program/Smer Računalništvo in informatika
Ur/teden 3P / 2V
Izvedba predavanja/vaje
Predavatelj doc.dr. Domen Verber
Status Obvezen predmet na visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika - smer Logika in sistemi
Učne metode Predavanja, laboratorijske vaje.
Obveznosti Zagovor laboratorijskih vaj
Izpit Pisni in ustni

Gradivo za Študij

Skripta (pdf, 735kb),
Uvodna predavanja (pdf, 190kb),
Uvod (pdf, 222kb),
Arhitektura mikroračunalnikov (ppt, 389kb),
Programiranje mikroračunalnikov (ppt, 97kb),
Pomnilnik (pdf, 101kb),
Prenos podatkov (pdf, 257kb),
Povezava mikroprocesorja z okolico:
1. Predavanja (pdf, 735kb) in
2. Prosojnice (pdf, 284kb),
Izjeme (pdf, 70kb),
Sodobni pristopi (pdf, 150),

Dodatek k prosojnicam iz poglavja o izjemah (pdf, 191kb). Primerjava Intel-AMD (32 bit) (pdf, 594kb),
Primerjava Intel-AMD (64 bit) (pdf, 594kb),
Dokumentacija za PIC (pdf, 1036kb),
Hipotetični računalnik (pdf, 75kb),

Vsebina

 • Uvod: definicije in pojmi, delitve, zgodovina razvoja mikroprocesorja, tehnologija izdelave mikroprocesorjev.
 • Mikroprocesorske arhitekture: osnovne arhitekture mikroprocesorjev, delovanje mikroprocesorja, krmilna enota, ALE, registri, hipotetični model mikroračunalnika.
 • Programiranje mikroračunalnikov: orodja za izdelavo in razvoj programov za mikroračunalnike, programski model, strojna koda, nabori ukazov, načini naslavljanja, programiranje mikroračunalnikov v zbirnem jeziku, uporaba višjih programskih jezikov. Programski model hipotetičnega mikroračunalnika.
 • Zgradba mikroračunalniških sistemov: signali in vodila, protokoli prenosa podatkov, vhodno/izhodni vmesniki, direktni dostop do pomnilnika. Zgledi najpogostejših komunikacijskih protokolov in vodil.
 • Pomnilniki: delitev in zgradba pomnilnikov, tehnologija izdelave pomnilnikov, načini dostopa do pomnilnika, naslovni dekodirnik, posebne vrste pomnilnikov. Pregled sodobnejših izvedb pomnilnikov.
 • Izjeme in prekinitve: definicija in delitev izjem, strežba izjem, določanje naslova strežnih rutin, prekinitve. Uporaba izjem in prekinitev.
 • Posebne izvedbe mikroračunalnikov: mikroračunalniki za obdelavo signalov, grafični pospeševalniki.
 • Uporaba mikroračunalniških sistemov: mikroračunalniki v osebnih računalnikih, mikroračunalnikov v industriji, mikroračunalniki v avtomobilih, mikroračunalniki v izdelkih široke potrošnje in zabavni elektroniki.

Literatura

 • D.Kodek: Mikroprocesorski sistemi, BI-TIM, Ljubljana, 1993
 • D.Kodek: Arhitektura racunalniških sistemov, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 1994.
 • D.Verber, M.Colnarič: Izbrana poglavja iz mikroprocesorjev. Interno zbrano gradivo. FERI Maribor. 2001

Povezave

Vaje pri predmetu
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI