O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

OD PROBLEMA DO PROGRAMA, ITK VS/1

Program/Smer Informatika in tehnologije komuniciranja
Ur/teden 5P / 4V
Izvedba predavanja/vaje
Predavatelj doc.dr. Domen Verber
Status Obvezen predmet na visokošolskem strokovnem programu Informatika in tehnologije komuniciranja
Učne metode Predavanja,  laboratorijske vaje.
Obveznosti Domače naloge, zagovor laboratorijskih vaj
Izpit Pisni
   
Za pristop k izpitu morate opraviti domače naloge za vsaj 50 točk in vaje za vsaj 50 točk.

Na izpit se morate elektronsko prijaviti (preko AIPS-a). To velja tudi v primeru, če ste teoretični del izpita opravili s kolokviji.

Gradivo za Študij

Predstavitev predmeta

1. Uvod

2. Od problema do načrta programa - 1. del

3. Od problema do načrta programa - 2. del

4. Od problema do načrta programa - 3. del

5. Od načrta do programa - 1.del

6. Od načrta do programa - 2.del

7. Od načrta do programa - 3.del

8. Od načrta do programa - 4.del

9. Od načrta do programa - 5.del

Vsebina

  • Od problema k algoritmu: pristop k reševanju problemov z računalnikom, opis rešitve problema (diagram poteka, psevdokod, program), osnovni gradniki programov (prireditve, alternative, zanke,…), identifikacija osnovnih programskih struktur v problemu.
  • Osnove sintakse programskega jezika: splošen postopek prevajanja programske kode, osnovna zgradba programa, deklaracije spremenljivk, pravila dosega, prireditveni stavek, aritmetični izrazi, osnovni podatkovni tipi, sestavljeni podatkovni tipi (strukture in polja), dinamični podatkovni tipi (reference in kazalci na podatke), odločitve in zanke, funkcije in procedure, prenos parametrov, vhodno/izhodni ukazi, osnove in delovanje predprocesorja
  • Uporaba programskega jezika: splošni napotki za izdelavo aplikacij, naprednejša uporaba funkcij, standardne programske knjižnice, osnovni napotki za kvalitetno programiranje, iskanje napak v programu.
  • Osnove algoritmov: osnovne definicije in pojmi, ocenjevanje rasti zahtevnosti algoritmov (primeri: sortirni algoritmi), osnovne strategije snovanja algoritmov, primeri najpogostejših algoritmov.

Literatura

  • I.Kononenko, M. Robnik Šikonja, Algoritmi in podatkovne strukture I. Založba FE in FRI Ljubljana, 2004.
  • A. Levitin. Introduction to The Design & Analysis of Algorithms, 2nd Edition. Addison Wesley, 2006.
  • S. McConnel, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 2004.
  • A. Kelley, I. Pohl: Book on C: Programming in C (4th Edition). Addison-Wesley Professional, Boston, 1997.
  • Samuel P. Harbison. C: A Reference Manual, Prentice Hall, 2002.

Povezave

Vaje pri predmetu
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI