O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Podatkovne strukture,
RI UNI/2

Program/Smer Računalništvo in informatika
Ur/teden 3P / 3V
Izvedba predavanja/vaje
Predavatelj red.prof.dr. Matjaž Colnarič
Status Obvezen predmet na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika
Učne metode Predavanja, eksperimentalno delo z demonstracijskim orodjem, računalniške vaje.
Obveznosti Zagovor računalniških vaj, dva neobvezna pisna kolokvija (se priznata kot izpit).
Izpit Pisni
ECTS 6

Gradivo za študij

Vsebina predavanj
Primeri nalog
Definicije podatkovnih struktur
Demonstracija podatkovnih struktur (zip, 855kb)

Vsebina

 • Uvod: povezava med algoritmi in podatkovnimi strukturami. Temeljni pojmi iz algoritmov, zahtevnost.
 • Uvod v podatkovne strukture: definicije, izvedbe, primer: tabela.
 • Linearne podatkovne strukture: sklad, vrsta, seznam. Izvedbe, primeri uporabe.
 • Zgoščena tabela.
 • Drevesa: definicije, vrste, lastnosti, pregledi dreves.
 • Kopica, nacini gradnje, zahtevnosti.
 • Iskalno drevo, lastnosti, vstavljanje v vrh. Popolnoma izravnano drevo.
 • Lomljeno drevo. Princip, postopki, analiza.
 • Uravnoteženo drevo (AVL).
 • Rdece-crno drevo.· Večsmerna drevesa: Bayerjevo drevo, dvojiško Bayerjevo drevo. 2-3 drevo.
 • Optimalno drevo.
 • Grafi: definicije, predstavitve, pregledi, minimalno vpeto drevo.

Literatura

 • I. Kononenko: Načrtovanje podatkovnih struktur in algoritmov. Ljubljana, Založba FER in FRI, 1996
 • N. Wirth: Računalniško programiranje. 1. in 2. del. Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1984
 • J. Kozak: Podatkovne strukture in algoritmi, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1986
 • M. Colnarič: Interno zbrano gradivo. FERI, Maribor, 2002

Povezave

Vaje pri predmetu

Rezultati izpitov

Rezultati študija

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI