O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

podatkovne strukture in algoritmi, TE UNI/2

Program/Smer Telekomunikacije
Ur/teden 3P / 2V
Izvedba predavanja/vaje
Predavatelj red.prof.dr. Matjaž Colnarič
Status Obvezen predmet na univerzitetnem študijskem programu Telekomunikacije
Učne metode Predavanja, eksperimentalno delo z demonstracijskim orodjem, računalniške vaje.
Obveznosti Zagovor računalniških vaj, dva neobvezna pisna kolokvija (se priznata kot izpit).
Izpit Pisni

Gradivo za študij

Vsebina predavanj (html), download verzija (exe, 7.12MB)
Primeri nalog (pdf, 102kb)
Demonstracija algoritmov in podatkovnih struktur (zip, 675kb)

Vsebina

 • Uvod v algoritme, temeljni pojmi, zahtevnost,
 • Razvoj algoritmov: opis osnovnih strategij
 • Sortirni algoritmi. Navadne metode: navadno vstavljanje in izbiranje, s premenami, shakersort. Sestavljene metode: sortiranje po Shellu, drevesno sortiranje, quicksort, sortiranje datotek: mergesort. Primerjave, zahtevnosti.
 • Uvod v podatkovne strukture: definicije, izvedbe, primer: tabela
 • Linearne podatkovne strukture: sklad, vrsta, seznam. Izvedbe, primeri uporabe.
 • Zgoščena tabela.
 • Drevesa: definicije, vrste, lastnosti, pregledi dreves.
 • Kopica, načini gradnje, zahtevnosti.
 • Iskalno drevo, lastnosti, vstavljanje v vrh. Popolnoma izravnano drevo.
 • Nadziranje rasti iskalnih dreves: uravnoteženo drevo (AVL).
 • Večsmerna drevesa: Bayerjevo drevo, dvojiško Bayerjevo drevo.
 • Grafi: definicije, predstavitve, pregledi, minimalno vpeto drevo.

Literatura

 • I. Kononenko: Načrtovanje podatkovnih struktur in algoritmov. Ljubljana, Založba FER in FRI, 1996
 • N. Wirth: Računalniško programiranje. 1. in 2. del. Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1984
 • J. Kozak: Podatkovne strukture in algoritmi, Ljubljana, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 1986
 • M. Colnarič: Interno zbrano gradivo. FERI, Maribor, 2002

Povezave

Vaje pri predmetu
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI