O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Reševanje problemov s programiranjem, ITK UNI/1

Program/Smer Informatika in tehnologije komuniciranja
Ur 60P / 30AV / 30RV
Izvedba predavanja/avditorne vaje/računalniške vaje
Predavatelj red.prof.dr. Matjaž Colnarič
Status Obvezen predmet na univerzitetnem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja
Učne metode Predavanja, avditorne vaje, računalniške vaje.
Obveznosti Domače naloge, zagovor računalniških vaj, trije neobvezni pisni kolokviji (se priznajo kot izpit).
Izpit Pisni

Gradivo za študij

Demonstracijski program (zip, 1.2M)

Predavanja

 1. Uvodna predavanja (ppt, 53kB)
 2. Od problema k algoritmu (ppt, 383kB)
 3. Zgradba, spremenljivke (ppt, 427kB)
 4. Funkcije, doseg (ppt, 40kB)
 5. Krmilne strukture (ppt, 169kB)
 6. Polja, kazalci, nizi (ppt, 398kB)
 7. Strukture (ppt, 58kB)
 8. Dinamično dodeljevanje pomnilnika (ppt, 146kB)
 9. Zbirke (ppt, 79kB)
 10. Rekurzija (ppt, 205kB)
 11. Uvod v algoritme (ppt, 265kB)
 12. Sortiranje (ppt, 1081kB)
 13. Uvod v podatkovne strukture (ppt, 87kB)
 14. Sklad in vrsta (ppt, 174kB)
  (demonstracija: statični sklad, dinamični sklad, dinamična vrsta)
 15. Seznam (ppt, 175kB)
 16. Drevesa (ppt, 242kB)
  (demonstracija: dinamično drevo
 17. Iskalna drevesa (ppt, 365kB)
 18. Bayerjeva drevesa (ppt, 142kB)
 19. Grafi (ppt, 481kB)

Vsebina

 • Od problema k algoritmu: pristop k reševanju problemov z računalnikom, osnovni gradniki programov (prireditve, alternative, zanke,…), identifikacija osnovnih programskih struktur v problemu.
 • Osnove sintakse programskega jezika: osnovna zgradba programa, deklaracije spremenljivk, pravila dosega, osnovni podatkovni tipi, prireditveni stavek, aritmetični izrazi, sestavljeni podatkovni tipi (strukture in polja), odločitve in zanke; funkcije in procedure, prenos parametrov, vhodno/izhodni ukazi, dinamični podatkovni tipi (reference in kazalci na podatke), rekurzija.
 • Postopki in orodja za razvoj programov: prevajanje in povezovanje, strategije za odkrivanje napak (prekinitvene točke in sledenje) - v okviru praktičnih vaj.
 • Algoritmi: osnovni pojmi in ocenjevanje rasti zahtevnosti algoritmov na primeru sortirnih algoritmov.
 • Podatkovne strukture: osnovni pojmi in definicije, linearne podatkovne strukture (sklad, vrsta, povezani seznam), razpršena tabela, dvojiška drevesa (kopica, iskalno drevo, nadzorovanje rasti iskalnih dreves - uravnoteženo drevo), Bayerjeva drevesa, grafi.

Literatura

 • M. Colnarič: Prosojnice s predavanj. FERI, Maribor, 2007
 • A. Kelley, I. Pohl: Book on C: Programming in C (4th Edition), Addison-Wesley Professional, Boston, 1997.
 • I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture I in II. Založba FE in FRI Ljubljana, 2004.
 • M. Colnarič, B. Hadjar: Strukture. Programsko okolje za demonstracijo delovanja ter eksperimentiranje s podatkovnimi strukturami in algoritmi. UM FERI Maribor, 2000-2006.
 • S. G. Kochan: Programming in ANSI C. Pearson Education, Sams Publishing, Indiana, 1994.

Povezave

Vaje pri predmetu
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI