O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave


Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije


Real-time Systems Laboratory

Vaje - Digitalna tehnika,
RI VS/1

Gradivo za vaje

Primeri iz knjige

Splošna navodila

Vaje pri predmetu Digitalna tehnika so sestavljene iz dveh delov. Auditorni del vaj poteka v običajni predavalnici. Rešujejo se besedilne naloge. To so priprave za pisni del izpita. Prisotnost ni obvezna, ni pa nikakor odveč. Drugi del vaj poteka v računalniški učilnici. Ta del je obvezen za pridobitev podpisa. S programom LogicWorks se bomo "lotili" simulacije logičnih in sekvenčnih vezij. Na ta način bomo povezali teorijo s predavanj s povsem praktičnimi primeri.Besedila vaj

Kombinacijska vezja

 1. Osnovna logična vrata 
  • Z uporabo stikal realiziraj logično funkcijo Y=(AC+BC)B. Spremenljivke (A, B,C...) so narejene s stikali, na izhodu pa je binarni preizkuševalnik.
  • Logično vezje
   Z uporabo logičnih vrat realiziraj isto logično funkcijo Y=(AC+BC)B. Vhodi so narejeni z binarnim stikalom, na izhodu pa je binarni preizkuševalnik.


  • NAND Logično vezje
   Vezje pretvori v izvedbo z NAND vrati in primerjaj delovanje obeh verzij.

 1. Elektronska kocka
  Na vhodu elektronske kocke so tri binarna stikala. Sedem svetlečih diod je razporejenih kot so pike na igralni kocki. Diode naj svetijo v skladu z binarno vrednostjo vhodnih stikal. Simuliraj!
 2. Prekodirnik
  Simuliraj prekodirnik iz BCD kode v 7 segmentno. Pri tem je potrebno neveljavne kode prikazati, kot prazen display.
 3. Seštevalnik
  Simuliraj seštevalnik dveh 4 bitnih števil!

Sekvenčna vezja

 1. Vklop-Izklop
  Simuliraj vezje, za vklop in izklop LED s tipkama V (vklop) in I (izklop). Ali bi zadostovala ena tipka za oboje? Uporabite JK flip-flop.
 2. Register
  Simuliraj serijsko 4 bitni paralelni pretvornik (SIPO register)!
 3. Oglejte si delovanje registrov!!!

 4. Asinhroni števec
  Z uporabo JK flip flopov simuliraj asinhroni števec impulzov, ki šteje krožno navzgor od 0 do poljubnega števila. Tipka "reset" vrne števec v začetno stanje 0. Preveri delovanje v časovnem diagramu. Naredite verzije, ki štejejo do 12, 14 in 7.
 5. Oglejte si delovanje serijskega števca ("ripple")

PRIMER IZPITA DIGITALNA TEHNIKA
Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI