O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti/ vaje
Izpitni roki
Rezultati
Naloge
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Vaje - Od problema do programa,
ITK VS/1

Splošna navodila

Za reševanje nekaterih od teh nalog poiščite postopek rešitve v matematičnem priročniku ali v srednješolskih učbenikih matematike. Pri sorodnih nalogah (te so podane z več alternativami) lahko zagovarjate samo eno. Seveda pa lahko trenirate z vsemi.

Na vsakem terminu za vaje lahko zagovarjate največ dve nalogi. Govorilne ure so predvidene za konzultacije; zagovori vaj na njih niso možni.

Osnovni napotki za izdelavo domačih nalog

Obrazec za pripravo vaj (doc)

Obrazec za pripravo vaj (pdf)

Primer izpolnjenega obrazca za pripravo vaj

Osnovna navodila za delo s programskim jezikom C 1. del

Osnovna navodila za delo s programskim jezikom C 2. del

Osnovna navodila za delo s programskim jezikom C 3. del

Naprednejša uporaba programskega jezika C 1. del

Naprednejša uporaba programskega jezika C 2. del

Naprednejša uporaba programskega jezika C 3. del

Besedila vaj

Naloge prvega sklopa
Naloge prvega sklopa lahko zagovarjate do 29.11.2008!

Naloge drugega sklopa
Naloge drugega sklopa lahko zagovarjate do 17.1.2009!

Naloge tretjega sklopa

DRUGO

Primeri nalog za 1. kolokvij

Primeri programske kode iz predavanj (.zip)

Primeri programov s kazalci in polji (.zip)

Avditorne vaje

Primeri programske kode - karte (.zip)

Primeri programske kode - znaki in besede (.zip)

 

Povezave

Vsebina predmeta
Rezultati izpitov

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI